TECHNOLOGIE

SÁDROKARTONÁŘSKÉ KONSTRUKCEVznik sádrokartonu se datuje již od konce 19 století a postupným
zdokonalováním výroby a použitých materiálů se z něj stal dnes již
jeden z nejrozšířenějších a taky nejpoužívanějších stavebních materiálů.

Základním prvkem stavebnicového systému je sádrokartonová deska, vyrobená z chemicky upraveného sádrového jádra, opláštěného speciálním kartonem. Materiál použitý na výrobu je proto ekologicky i biologicky zcela nezávadný a svými vlastnostmi přispívá k celkové pohodě člověka. Sádrokartonové desky rozlišujeme podle účelu použití v interiéru na desky standardní GKB pro běžné použití, impregnované GKBI do vlhkých prostor, protipožární GKF pro zvýšení požární odolnosti a kombinované GKFI pro použití jak do vlhkých prostor, tak i pro zvýšení požární odolnosti.

Desky se upevňují šrouby na nosnou konstrukci z ocelových pozinkovaných tenkostěnných profilů nebo dřevěných latí, popř. se přímo lepí na stěnu. Součástí systému jsou také kotvicí a spojovací prvky, závěsy, těsnící pásky a příslušenství pro konečnou úpravu povrchu.

Pro dosažení tepelných, zvukových a protipožárních požadavků se do systému vkládají izolační materiály vyrobené z minerální nebo skelné plsti. Působením vlivů změn teplot v interiéru a exteriéru dochází ke kondenzaci vlhkosti v konstrukci a proto je velmi důležité umístit na vnitřní spodní stranu izolace parotěsnou zábranu, která zamezí pronikání vlhkosti z místnosti do tepelné izolace a tím udrží správnou funkčnost celého systému.


Výhody systému

 • Široká oblast použití v interiérech ( výstavby podkroví, rekonstrukce, novostavby, bytové nebo průmyslové stavby)
 • Rychlá a přesná montáž v kterémkoli ročním období
 • Malá hmotnost nezatěžující statiku objektu
 • Ekologické řešení vnitřního zateplení
 • Jednoduchá zpracovatelnost s minimem odpadu
 • Vedení instalace v dutinách konstrukce
 • Snadná kombinace s jinými materiály
 • Vytvoření požárně odolných konstrukcí
 • Příznivá cena
 • Certifikace celého systému

Typy sádrokartonových konstrukcí

 • Podkroví
 • Podhledy
 • Dělící příčky
 • Předsazené stěny
 • Sádrokartonové podlahy

Podkroví

Umožňuje přeměnu neútulných půdních prostor na moderní bydlení. Je to výhodné finanční řešení, zejména pokud je možné přestavbu uskutečnit ve vlastním domě, či v domě rodičů. Ušetříte tak nemalé finance za pozemek i za náklady spojené s vybudováním inženýrských sítí. Rekonstrukce podkroví umožňuje majiteli např. zvolit kombinaci rovných a šikmých ploch, vznik různých zákoutí anebo různé druhy vikýřů a výhledů. Využití půdních prostor pro vznik nebo rozšíření bydlení má tedy mnoho možností vytvoření nádherného architektonického řešení. Dosažení vynikajících tepelných vlastností a požárních odolností potřebných k pohodlnému bydlení.


Podhledy

Vodorovné podhledy se montují na konstrukci upevněnou ke stávajícímu stropu. Snižují nepotřebnou výšku místností, zlepšují kročejovou neprůzvučnost a zvyšují požadavky na tepelně izolační vlastnosti a požární ochranu.


Dělící příčky

Využívají se k předělení velkých prostor na samostatné místnosti. Volbou různých velikostí profilů, které jsou hlavním nosným prvkem, dosáhneme při použití vhodných izolačních materiálů požadovaných tepelných a akustických hodnot. V kombinaci s vhodnými sádrokartonovými deskami lze také docílit různých požárních odolností nebo požadavků pro použití ve vlhkých prostorech.


Předsazené stěny

Slouží k dodatečnému posílení vlastností stávajících konstrukcí. Např. pro zlepšení tepelných a protipožárních vlastností, dále pro možnost vedení rozvodů instalací, ale i zakrytí nerovných nebo vlhkých stěn s možností provětrání.


Sádrokartonové plovoucí podlahy

Jedná se o sádrokartonové podlahové systémy, napojené na stávající podlahy s deskami volně položenými na podsypu nebo vhodné izolaci. Výhodou jsou výborné tepelné a zvukově izolační vlastnosti, lehkost celé podlahy a rychlá montáž s absencí mokrých procesů.MINERÁLNÍ KAZETOVÉ PODHLEDYJe to další prvek suché výstavby interiérů, používající se zejména v průmyslových, administrativních, obchodních i zdravotnických objektech. Montují se na závěsný systém upevněný do nosného stropu. Skládají se z kvalitního kovového roštu s povrchovou úpravou a jednotlivých kazet. Obě dvě základní složky jsou vyráběny v mnoha tvarových variantách a barevných odstínech. Pro výrobu kazet můžou být použity různé materiály, jako je kov, sádra, dřevo nebo lisovaná minerální vlákna.Výhody systému

 • Snadná a rychlá montáž s konečnou povrchovou úpravou
 • Zakrytí rozvodů instalací a pozdější snadný přístup
 • Zdravotně nezávadný materiál
 • Vysoká požární odolnost
 • Velký výběr povrchových úprav a tvarů
 • Použití ve vlhkých provozech
 • Zlepšení zvukových a tepelně izolačních vlastností


KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉMYCeny energií stále rostou a naděje, že se tento stav změní je mizivá. Spotřebovat proto co nejméně energie na vytápění a přitom ušetřit se jeví jako cesta správným směrem. Celkovým zateplením svého domu můžete ušetřit až polovinu nákladů vynaložených na vytápění. Opatřením budovy tepelnou izolací dosáhneme zvýšení tepelného odporu obvodové konstrukce. A to nejen v zimě, kdy izolace zamezí úniku tepla zevnitř do venkovních prostor, ale také v letních měsících, kdy právě tato izolace funguje opačným způsobem. Způsob zateplení venkovních stěn domu spočívá v připevnění izolantu na venkovní stěnu a aplikací dalších omítkových vrstev s vloženou armovací skelnou síťkou.Systém zateplení je složen z následujících materiálů:

 • Lepící hmota
 • Izolant z desek z expandovaného polystyrénu ( EPS)
 • Izolant z desek z minerální plsti ( MW)
 • Kotvicí prvky pro připevnění izolantu
 • Stěrková hmota základní vrstvy
 • Skleněná armovací síťovina
 • Stěrková hmota pro dosažení potřebné tloušťky vrstvy
 • Tenkovrstvá povrchová omítka


Kontaktní zateplovací systémy se aplikují z pěnového polystyrénu nebo minerální vlny. Pěnový polystyrén je snadněji zpracovatelný, má všestrannější použití, je levnější než vlna a spotřeba stěrkových hmot pro vyrovnání povrchu je menší. Nevýhodou je absence protipožárních vlastností. Proto pro splnění požadavků požární ochrany volíme minerální vlnu.Výhody systému

 • Úspora energií a nákladů na vytápění
 • Odstranění kondenzací vodních par
 • Zlepšení akumulace zdiva
 • Celistvost zatepleného pláště
 • Tepelná pohoda a stálá teplota uvnitř domu
 • Estetický vzhled konečnou povrchovou úpravou


 

Do konce roku 2012 je možnost využití dotačního programu Zelená úsporám a nemalou část vynaložených nákladů na zateplení tak získat od státu zpět. Váš záměr zateplení domu musí však splňovat podmínky dané pro čerpání dotací tohoto programu. Všechny potřebné informace k získání dotace najdete na stránkách programu Zelená úsporám.


Klíčová slova pro nalezení našich služeb na internetu:

sádrokartony, montáž sádrokartonu břeclav, montáž sádrokartonu brno, montáž sádrokartonu hustopeče, fasády, fasády břeclav, fasády brno, fasády hustopeče, fasádní systém, zateplení budov břeclav, zateplení budov brno, zateplení budov hustopeče, zelená úsporám břeclav, zelená úsporám brno, zelená úsporám hustopeče, izolace budov, provětrávané fasády, omítky, příčky, atd..